Vad är 3PL?

Tredjepartslogistik, förkortas 3PL, och innebär att en tredje part tar hand om logistikaktiviteter mellan varuägare och mottagare. Framförallt så kan inleveranser, lagring, lagerhantering samt distribution till kund vara exempel på aktiviteter som innefattar tredjepartslogistik.

Varför 3PL?

E-handelns uppkomst och snabba tillväxt har medfört stora krav på logistiken och hela leveranskejdan. Framförallt har denna uppgång inneburit ökad press på att leveranserna ska vara effektiva och snabba, såväl nationellt som internationellt.

Att ensam sköta logistikkedjan i en växande e-handel kräver både tid och resurs för dig. Dessutom gör de ökade leveransvolymerna att du måste prioritera arbetsuppgifter vilket i sin tur medför att din tid minimeras för att istället låta ditt bolag växa. Därför kan du, genom att låta en aktör ta hand om din tredjepartslogistik, lägga fokus på din kärnverksamhet.

4 fördelar med 3PL

Redo vid högtyck 
Låt säga att du går mot högtid vilket också innebär ökade leveranser. Framförallt medför det att du känner en ökad stress med vetskapen om att du kommer att få svårigheter att hinna med. Vad är mer tryggt än att veta att din 3PL-aktör står beredd och vet vad som krävs för att leveranserna går iväg i tid?

Kostnadseffektivt 
Du betalar endast för det lagerutrymme och den logistikplanering som du utnyttjar. Dessutom hjälper din 3PL-aktör dig med att ta del av konkurrenskraftiga leveransavtal och priser.

Flexibla lösningar
I takt med att din verksamhet växer anpassar din 3PL-aktör lösningar efter dina behov kring såväl utrymme som tjänster.

Tidseffektivt 
Genom att låta en 3PL-aktör sköta logistiken kan du ägna dig åt din kärnverksamheten. Alltså blir lösningen tidseffektiv för dig. 

Skicka offertförfrågan