Tredjepartslogistikaktören
e-logistik krossade sitt tidigare rekord 

Tredjepartslogistikaktören e-logistik krossade sitt tidigare rekord i antal order i november och är redan i fas med produktion efter Black Week. Det tidigare rekordet för en enskild månad slogs med hela 70% och totalt skickades 175 000 order ut. Per igår är dessutom e-logistik i fas med samtliga kundflöden.

“Vi hade förväntant att november månad kunde bli en ny rekordmånad men vi hade inte räknat med så jämn hög beläggning och inte heller att vi skulle krossa vårt tidigare rekord och nå hela 175 000 order. Självklart är det så att våra största kunder gått väldigt bra för att vi ska nå den här volymen men vi ser också en ökning på bredfront där även nya kunder för hösten bidragit väldigt positivt. Vi bedömer att Corona fortsätter påverka ehandeln positivt men det har funnits och finns en utmaning för våra kunder att få in varor tillräckligt snabbt i lager.” säger Jonas Hamrén Berggren, VD på e-logistik.

Det mesta kan lagras och distribueras av e-logistik men e-handelslogistik är den klart dominerande delen och branschmässigt finns idag en viss exponering mot konfektion och egenvårdsbolag (främst hälsokost och kosmetik). I princip samtliga av de bolag som finns inom dessa kategorier har gått väldigt starkt under november månad.

“Jag känner en otrolig stolthet över vad vårt produktionsteam presterat under november månad. Vi krossar vårt tidigare rekord för i år och ändå var vi helt i fas med alla våra kundflöden per igår d.v.s. dagen efter Cyber Monday, det trodde jag inte om du frågat mig för en månad sedan. De omfattande förbättringar som gjorts under sommaren och hösten samt den upplärning av personal som gjorts har verkligen gett resultat.” säger Kristoffer Blom, Produktionschef på e-logistik

e-logistik är en ledande aktör inom tredjepartslogistik för e-handel, baserat i Götene och Göteborg. Koncernen grundades 2006 och växte förra året med 30% till 84 Mkr. Redan under 2020 kommer bolaget passera sitt strategiska mål satt för 2021 om 100 Mkr i omsättning och ser nu att det snarare blir 120 Mkr genom ett väldigt starkt fjärde kvartal.

e-logistik lager finns i Götene och omfattar nu 10 500 kvm med option på ytterligare 2 500 kvm. Säljkontor finns i Göteborg samt returhubb i Tyskland genom partnerskap.

”Trots att vi växer som vi gör med både befintliga och nya kunder så både vill och kan vi ta emot betydligt fler och större. Vi har över 5 000 kvm ledig lageryta i Götene, IT- och processer på plats och gott om kompetent och arbetsvillig personal. Vi vill gärna hjälpa betydligt fler e-handlare till en bra tillväxtresa, det är bara att höra utav sig.” avrundar Jan Andersson, Marknadschef på e-logistik

För mer information, kontakta oss gärna.

Jonas Hamrén Berggren, VD e-logistik

Kristoffer Blom, Produktionschef e-logistik

Jan Andersson, Marknadschef e-logistik

Kontakta oss