Oväntat rekord med över 100 000 order i september

Tredjepartslogistikaktören e-logistik nådde nytt rekord i antal order i september och nådde för första gången i bolagets historia över 100 000 order inom tredjepartslogistiken under en enskild månad.

100 000 order

e-logistik är en ledande aktör inom tredjepartslogistik för e-handel, baserat i Götene och Göteborg. Koncernen grundades 2006 och växte förra året med 30% till 84 Mkr. Redan under 2020 kommer bolaget passera sitt strategiska mål satt för 2021 om 100 Mkr i omsättning och väl det.

“September månad är normalt inte en jätte stark månad så att vi når nytt all-time-high i antal order kommer oväntat. Förklaringen ligger främst i att våra kunder säljer över förväntan och att många nya har kommit till. Det finns en Coronaeffekt i detta också där ehandel prioriteras före butik och där tidigare slutsålda varor åter kommit in i lager. Flera av våra större kunder ligger dessutom sortimentsmässigt fördelaktigt med avseende på pandemin.” säger Jonas Hamrén Berggren, VD på e-logistik.

Det mesta kan lagras och distribueras av e-logistik men e-handelslogistik är den klart dominerande delen och branschmässigt finns idag en viss exponering mot konfektion och egenvårdsbolag (främst hälsokost och kosmetik).

“Det är mycket glädjande att vi ser så starkt tillväxt på bred front i befintlig kundbas samtidigt som vi vinner någon ny kund så gott som varje vecka. Vi strävar ju efter att vara ehandlarens partner på tillväxtresan och någonstans är det vi nu ser ett kvitto på det.” säger Jan Andersson, Marknadschef på e-logistik

e-logistik lager finns i Götene och omfattar nu 10 500 kvm med option på ytterligare 2 500 kvm. Säljkontor finns i Göteborg samt returhubb i Tyskland genom partnerskap.

”Trots att vi växer som vi gör med både befintliga och nya kunder så både vill och kan vi ta emot fler. Det finns kapacitet kvar i Götene och vi har även möjlighet att växa på andra platser om vi bestämmer oss för det.” fortsätter Jonas Hamrén Berggren, VD på e-logistik

För mer information, kontakta gärna:

Jonas Hamrén Berggren, VD e-logistik

+46 702 30 93 56

jonas.berggren@elogistik.se

Jan Andersson, Marknadschef

+46 705 30 13 35

jan.andersson@elogistik.se

Om e-logistik:

e-logistik är ett företag inom tredjepartslogistik för e-handel, vilket innebär att man sköter logistiken åt andra och agerar som en mellanhand. Ambitionen är att vara den ledande 3PL-aktören för svenska e-handelsföretag med internationella tillväxtambitioner. e-logistik (Portomus inräknat) hanterar idag över 2 miljoner försändelser varav ca 60% går internationellt. Bolaget erbjuder även tjänster som lagerhotell, marknadskommunikation, porto- och fraktoptimering, legopackning samt kundtjänst. e-logistik finns med lager och huvudkontor i Götene, returhubb i Tyskland via partnerskap samt med säljkontor i Göteborg.

www.elogistik.se

* e-logistik är samlingsnamnet för hela koncernen bestående av moderbolaget Eilogistik AB samt de båda helägda dotterföretagen Eilogistik Marknadsservice AB och Portomus AB

Kontakta oss