Succé för e-handelsutskick från tysk returhubb

Tredjepartslogistikaktören e-logistik har i samarbete med Elanders dotterföretag ITG tagit fram en lösning för utskick av returnerade produkter direkt från returhubben i Tyskland. Första kund att åtnjuta fördelarna är e-handelsraketen RevolutionRace.

Succé för e-handelsutskick från tysk returhubb

Fördelarna med lösningen är flera nämligen:

  • Halverad leveranstid till slutkund
  • 20% lägre kostnad per utskick
  • 20% högre total utskickskapacitet
  • Miljömässigt fördelaktigt då returerna inte längre behöver bulkas tillbaka till centrallagret i Sverige

“Jag och Jonas kom att diskutera denna idén i slutet av förra året och första utskicket till slutkund gjordes i slutet av mars. Det mätbara resultatet efter att ha kört upplägget ett kvartal är fantastiskt. Precis som vi hoppats har lösningen inneburit kortare leveranstider, lägre kostnader, högre kapacitet och en miljömässigt bättre lösning. Det är få projekt som kan uppnå lika stora nyttor inom så många områden och för vår del dessutom på vår viktigaste marknad” Pernilla Nyhrensten, grundare och VD RevolutionRace AB

Lösningen är framtagen i samarbete mellan e-logistik och Elanders dotterföretag ITG. Båda aktörerna har fokus på internationell e-handelslogistik och ser att verksamheterna kompletterar varandra på flera sätt:

  • e-logistik har redan många nordiska e-handelskunder som växer och har ambition att växa internationellt.
  • e-logistik har system, kunskap och porto-/fraktlösningar för att hjälpa dessa e-handelskunder att enkelt och kostnadseffektivt kunna växa internationellt.
  • Elanders och ITG är starka inom global logistik och finns etabelerade såväl i Europa som Nordamerika och Asien. ITG är dessutom specialiserade på konfektionskunder där just denna typ av lösning gör stor nytta givet den normalt relativt höga returgraden.

”Det är alltid roligt att se en bra idé bli verklighet och att fördelarna för kund och slutkund verkligen blir så stora som man hopptas. Vi vill nu göra motsvarande för fler befintliga och nya e-handelskunder och för fler marknader tillsammans med ITG och Elanders. Då vi nu redan har system, hårdvara, lager och kunskap på plats kommer det gå ännu snabbare och enklare med nästa kund och marknad.” Jonas Hamrén Berggren, VD e-logistik

”Elanders är stora på logistik globalt och vår ambition är att växa även på den skandinaviska marknaden. I kraft av vår storlek och globala närvaro vill vi hjälpa nordiska e-handelsföretag till en större och bättre internationell affär. Returhubb i Tyskland och nu utskick från densamma i samarbete med e-logistik och för RevolutionRace är ett konkret och väldigt lyckat steg i vår plan och ambition. Vi gör gärna mer av detta för fler kunder och för fler marknader/kontinenter där vi redan finns etablerade.” Peter Thyrén, affärsutvecklare Elanders AB

Samarbetet mellan e-logistik och Elanders tog sin början i internationellt porto genom e-logistiks dotterbolag Portomus och har konkretiserats på senare tid dels genom den beskriva lösningen för returer- och utskick i Tyskland med även genom gemensamma marknadsaktiviteter såsom att ställa ut på D-congress i våras.

För mer information, kontakta gärna:

Pernilla Nyhrensten, grundare och VD RevolutionRace

+46 723 24 26 23

pernilla@revolutionrace.se

Jonas Hamrén Berggren, VD e-logistik

+46 702 30 93 56

jonas.berggren@elogistik.se

Peter Thyrén, affärsutveckling Elanders AB

+46 0734 35 01 25

peter.thyren@elanders.com

Om RevolutionRace AB:
RevolutionRace AB är uppstickaren i friluftsbranschen som gör kvalitetskläder med grym passform och coola färger till ett rimligt pris. Företaget startades i ett garage 2014 och har på bara några år nått en omsättning på drygt 350 milj. kr. Med en innovativ D2C-modell som bygger helt på onlineförsäljning och att involvera kunden i produktutveckling och marknadsföring har RevolutionRace snabbt fått en entusiastisk och engagerad community. Företaget säljer idag sina friluftskläder i 30 länder och har knappt 60 anställda, varav de flesta arbetar på huvudkontoret i Borås.

Om e-logistik:
e-logistik är ett företag inom tredjepartslogistik för e-handel, vilket innebär att man sköter logistiken åt andra och agerar som en mellanhand. Ambitionen är att vara den ledande 3PL-aktören för nordiska e-handelsföretag med internationella tillväxtambitioner. e-logistik omsätter 2020 över 100 miljoner, har drygt 40 anställda och hanter över 2 miljoner försändelser varav ca 60% går internationellt. Bolaget erbjuder även tjänster som lagerhotell, marknadskommunikation, porto- och fraktoptimering, legopackning samt kundtjänst. e-logistik finns med lager och huvudkontor i Götene, returhubb i Tyskland via Elanders dotterföretag ITG samt med säljkontor i Göteborg.

* e-logistik är samlingsnamnet för hela koncernen bestående av moderbolaget Eilogistik AB samt de båda helägda dotterföretagen Eilogistik Marknadsservice AB och Portomus AB

e-logistik.se

Kontakta oss