e-logistik blev uppmärksammade i Chalmers Ventures senaste nyhetsbrev

e-LOGISTIK NÅDDE ALL-TIME-HIGH I APRIL OCH EXPANDERAR LAGRET

Tredjepartslogistikaktören e-logistik nådde nytt all-time-high i antal order i april och expanderar samtidigt med ytterligare lageryta för att kunna ta in fler kunder. Målsättning är liksom tidigare att bli Nordens ledande aktör inom internationell e-handelslogistik.

Uppmärksammade i Chalmers Ventures

Tredjepartslogistikaktören e-logistik nådde nytt all-time-high i antal order i april och expanderar samtidigt med ytterligare lageryta för att kunna ta in fler kunder. Målsättning är liksom tidigare att bli Nordens ledande aktör inom internationell e-handelslogistik.

e-logistik är en ledande aktör inom tredjepartslogistik för e-handel, baserat i Götene och Göteborg. Koncernen grundades 2006 och växte förra året med 30% till drygt 80 Mkr.

“Vi har haft en stark tillväxt senaste åren på e-logistik, inte minst tack vare vårt fokus på e-handlare med internationella ambitioner. Coronaviruset är en utmaning för oss alla och inte minst avseende högre sjukfrånvaro och omständigare produktion för vår del men med det stora e-handelsfokus vi har driver det också på orderflödet.”, säger Jonas Hamrén Berggren, VD på e-logistik.

Det mesta kan lagras och distribueras av e-logistik men e-handelslogistik är den klart dominerande delen och branschmässigt finns en viss exponering mot konfektion och egenvårdsbolag.

“Vår tillväxt sker på bredfront hos befintliga kunder liksom nya. En begränsning vi haft är vad gäller lageryta men det har vi löst nu och framgent tillsammans med vår nya fastighetsägare. Vi har skapat den plattform vi behöver för att bygga ett betydligt större bolag” säger Peter Vallenthin, styrelseordförande på e-logistik

e-logistik lager finns i Götene och omfattar nu 10 000 kvm med option på ytterligare 2 000 kvm vilket beräknas avropas senast i början av hösten. Säljkontor finns i Göteborg samt returhubb i Tyskland genom partnerskap. Ytterligare lager i Sverige och fler returhubbar internationellt är något som nu utvärderas utifrån växande flöden och kunders behov. 

De kunder som går särskilt bra är s.k. DNVB – Digital Native Vertical Brands d.v.s. e-handelsföretag bolag med egna produkter och egen digital försäljning, utan mellanled, som på kort tid lyckas växa internationellt. Marknadsföringen av dessa typer av bolag sker i regel med en kombination av influencers och mer traditionell nätreklam” fortsätter Jonas Hamrén Berggren, VD på e-logistik

Övergripande ekonomiska målet för i 2020 är att passera 100 Mkr i omsättning och med god lönsamhet. e-logistik har idag 40 anställda.

För mer information, kontakta gärna:

Jonas Hamrén Berggren, VD e-logistik

+46 702 30 93 56

jonas.berggren@elogistik.se

Peter Vallenthin, styrelseordförande e-logistik

+46 703 00 99 45

peter@vallenthin.com

Om e-logistik:

e-logistik är ett företag inom tredjepartslogistik för e-handel, vilket innebär att man sköter logistiken åt andra och agerar som en mellanhand. Ambitionen är att vara den ledande 3PL-aktören för nordiska e-handelsföretag med internationella tillväxtambitioner. e-logistik hanterar idag över 2 miljoner försändelser varav ca 60% går internationellt. Bolaget erbjuder även tjänster som lagerhotell, marknadskommunikation, porto- och fraktoptimering, legopackning samt kundtjänst. e-logistik finns med lager och huvudkontor i Götene, returhubb i Tyskland via partnerskap samt med säljkontor i Göteborg.

www.elogistik.se

* e-logistik är samlingsnamnet för hela koncernen bestående av moderbolaget Eilogistik AB samt de båda helägda dotterföretagen Eilogistik Marknadsservice AB och Portomus AB

Av Chalmers Ventures

Tack för Uppmärksammade i Chalmers Ventures
Kontakta oss